top of page

Fearless Death 
Sterven zonder angst

Workshop met Rinpoche Lama Tulku Lobsang

th-2120547324.jpeg

Sterven zonder angst - Wijsheid uit Tibet

Sterven is een van de belangrijkste gebeurtenissen in ons leven.

Het staat ons allemaal te wachten, wie we ook zijn.

We weten dit en toch vergeten we het ergens. Misschien doen we vaak alsof de dood niet

bestaat omdat we bang zijn voor het onbekende.

Maar volgens de Boeddhistische leer is sterven net een kans.

Het is het ogenblik waarin we in onze ware natuur kunnen vertoeven – in de ‘Heldere Licht

toestand’ van onze geest.

Doodgaan is niet enkel een uiterlijk vast te stellen gebeuren (mensen beschouwen ons als

dood). Het is ook iets dat binnenin ons plaatsvindt. Het is een ervaring die plaatsvindt in ons

lichaam en in onze geest.

In het Boeddhisme wordt deze ervaring volledig en gedetailleerd beschreven.

De elementen waarop ons lichaam en onze geest gebouwd zijn, lossen geleidelijk in elkaar

op. Elke verdere oplossing brengt een specifieke mentale geestestoestand met zich mee. Dit

mag ons eerder vreemd toeschijnen maar eigenlijk maken we dit elke 24 uur mee. Dat wordt

‘de kleine dood’ genoemd. Het begint wanneer we in slaap vallen. De manier waarop we in

slaap vallen gebeurt net op dezelfde manier waarop we sterven. We kunnen ‘de kleine dood’

gebruiken om te oefenen hoe we onszelf door de grote doodservaring kunnen loodsen. Zo

bereiden we ons voor op een sterven zonder angst.

Als we op het moment van doodgaan, in staat zijn om de ‘Heldere Licht toestand’ van de

geest te herkennen en daar bewust in te verblijven, dan zal dat een diepgaande

positieveuitwerking hebben op ons volgend leven.

In de tussentoestand van dood en leven, genaamd de Bardo, kunnen verschillende soorten

dingen opdoemen en onze emoties ophitsen en op de proef stellen.

Het verloopt net zoals wanneer we aan het dromen zijn. Het is niet echt maar het voelt echt

en lokt echte reacties in ons uit. We moeten leren om deze droom te herkennen en een

kalm, helder bewustzijn te behouden, want dat is wat dan het meeste telt.

Op donderdag en vrijdag namiddag 13 en 14 juni 2024 van 14u tot 19u

Bijdrage: 214€

Drank en versnaperingen inbegrepen.

Wil je er graag bijzijn kan je je via deze link inschrijven:

bottom of page